Geri Kazanım Sektörünün önde gelen firmalarından biri olarak Ambalaj Atıklarının Toplanıp Ayrılması ile ilgili konularda hizmet verirken, çevrenin korunmasına yönelik gösterdiğimiz tüm gayretlerimiz ve ilişkilerimizde ahlaki değerlerin ışığında kurduğumuz çevre yönetim sistemimizi ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun şekilde, resmî kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla ve diğer paydaşlarımızla iletişim ve işbirliği içinde geliştirip korumak.
ISO 14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi temel ilkeleri doğrultusunda; ham madde ve enerji kullanımında, teknoloji seçiminde; doğal kaynak kullanımında israfın önlenmesi, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla tüm faaliyetlerimizde atıkların azaltılmasını ve geri kazanım yolu ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasının sağlamak.
Belirlediğimiz çevresel amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirip değerlendirip, Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamak ve bu doğrultuda çevre ve insan sağlığının korunmasını, çalışanlarımızda çevresel bilincinin yükselmesini teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem gösterip, çevreyi koruma ve kollama ilkesini ön planda tutmaktır.