Tehlikesiz Atıkların Yönetimi

Tehlikesiz Atıklar ile ilgili mevzuat, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 17.06.2011 tarihinde 27967 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mevzuata göre; tehlikesiz atıkların çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, atık miktarının azaltılması, geçici depolanması, geri kazanım tesislerinin kurulması ve bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması esastır. 

Bu kapsamda, TATAROĞLU KAĞITÇILIK  diğer atık türlerinde olduğu gibi, tehlikesiz atıkların da oluştuğu noktadan uygun yöntemlerle alınmasını ve geri kazanılmasını sağlamaktadır.