Endüstriyel Atıkların Yönetmeliği

Fabrika içerisinde üretim aşamasında ortaya çıkan geri dönüştürülebilir atıkların kaynakta ayrılması için gerekli atık yönetim sistemi kurulur. Fabrika içi temizliği yapan personel ya da ihtiyaca göre atık yönetiminden sorumlu olan kişi ya da kurum, kaynakta ayrılmış malzemeyi atık yönetim alanına getirir. Atık yönetim alanında hangi malzemenin nerede biriktirileceği, yönetmeliklerde öngörüldüğü şekilde ayrılmıştır. Bu alanda kurulacak sistemlerde, malzemeler sevkiyattan önce nakliyeye uygun hale getirilir. Bu işlem için çıkan malzemenin miktarına göre çeşitli pres, kompaktör, konteynır vb. araçlar kullanılır.