Güvenli İmha İşlemleri

Kâğıda basılmış hassas verilerin imhasında güvenlik her zaman önceliklidir.

Firma ve kurumlar, hassas bilgilere sahiptirler ve bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından erişilmesi mümkün olmayacak şekilde imhası gerekir. Bu tür gizli evraklar, hiçbir zaman çöpe ya da atık kağıt kumbaralarına atılmamalıdır.

İmha konusunda kurumsal hizmet sunan TATAROĞLU KAĞITÇILIK evrak ve gizli veri dosyaları ile ilgili sorumluluğun farkındadır.

Resmi/özel kurum/kuruluş, vergi daireleri, bankalar, üniversite vb. arşivleri, çeşitli yazılı belgeleri ve kıymetli evrakları sahamızda bekletilmeden güvenli şekilde imha edilir.

Arşiv evrakları, konveyör sistemi ile parçalama makinesine verilerek otomatik olarak parçalanır, preslenir ve balyalanır.

Balyalanan parçalanmış kağıtlar, aynı gün yüklenerek refakatçi personelimiz eşliğinde Çevre İzin ve Lisanslı Geri Kazanım Tesislerine kâğıt yapımında hammadde olmak üzere gönderilir.

TATAROĞLU KAĞITÇILIK saklama süreleri dolmuş arşivleri, bilgi içeren fotokopi ve çıktıları talep edilmesi halinde yerinizde toplar, tesisimize nakliyesini sağlar.

Şirketimizin prensipleri gereği arşiv evraklarının gizlilik ilkesine dayanarak güvenli, emniyetli bir şekilde bertaraf edilmesini garanti etmektir.

İmha işlemi tamamlandığında İmha Tutanağı ve kayıtları tarafınıza verilmektedir.