Kamusal Atık Yönetimi

Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği gereğince her ilçe belediyesi için ayrı hazırlanan bakanlıktan onaylı atık yönetim planı doğrultusunda kaynağında ayrı toplama çalışmaları başarıyla yürütülerek geri dönüşebilen atıklar ülke ekonomisine kazandırılmaktadır.
Atık yönetim planında seçilmiş olan pilot bölge için, bölgedeki atık yönetim projesini yürütmek amacıyla projeye tayin edilmiş olan çevre mühendisi tarafından toplama planı hazırlanmakta ve çalışmalar bu plan doğrultusunda devam etmektedir.
 Projeye tayin edilmiş olan toplama ekibi ve toplama aracıyla ambalaj atıkları kaynakta ayrı toplanmakta ve geri kazanım sürecine sokulmaktadır.
 Protokol yapılan belediye sınırları içerisinde yer alan okullara eğitim verilmektedir.
 Konutlarda bilgilendirme yapılarak, kağıt, plastik, metal ve cam için kaynağında ayrı toplama çalışmaları yaygınlaştırılmaktadır.
 Kamu kuruluşlarına, hastanelere, okullara ve birçok özel kuruluşa ambalaj atığı kumbarası ve poşet dağıtılarak atık yönetim planı doğrultusunda zamanla belediyenin tamamına uygulama yayılmaktadır.