•    İnsana ve Çevreye saygı
•    Müşteri ve çalışanlarının güvenini kazanmak
•    Ticari ahlak kurallarından taviz vermemek
•    Taahhütlerini zamanında yerine getirmek
•    Sosyal sorumluluklarını sürdürülebilir yaşamın vazgeçilmez unsuru olan “çevre bilinci” içerisinde yerine getirmek
•    Kendimizi sürekli geliştirerek inovasyona açık olmak
•    Kalite
•    Çalışanlarının gelişimine katkıda bulunmak